Velkommen

Velkommen til Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser.

Hos os tilbydes alle en gratis, fortrolig og uforpligtende samtale med en erfaren og professionel behandler. Vi behandler alle former for spiseforstyrrelser og ser frem til at høre fra dig, der har brug behandling, som patient, eller pårørende, der har behov for vejledning og støtte.
Vi tilbyder en behandling, hvor terapien har fokus på de problemer og tankemønstre, der vedligeholder en spiseforstyrrelse.

Vi har erfaring med, at en individuelt tilrettelagt behandling, med udgangspunkt i den enkeltes fortælling og oplevede sygdomshistorie, har betydning for personens rekonstruktion af det levede liv.

Pårørende ser vi, som en væsentlig ressource. Inddragelse af pårørende, kan medvirke til at bryde med den isolation og ensomhedsfølelse, der ofte er en konsekvens af at leve med en spiseforstyrrelse. Ikke blot for den spiseforstyrrede selv, men også de pårørende.

Vi tilbyder behandling på tidspunkter, der passer ind i dit liv, således at behandlingen ligger på tidspunkter, hvor det ikke går ud over uddannelse og job.